Tryby czarne_bezKomisja Pracujących w Organizacjach Pozarządowych
przy Ogólnopolskim Związku Zawodowym Inicjatywa Pracownicza – kim jesteśmy?

Jesteśmy osobami pracującymi odpłatnie i nieodpłatnie w organizacjach pozarządowych. Zrzeszamy pracowników i pracownice (w tym także osoby zatrudnione na umowach śmieciowych), wolontariuszy, wolontariuszki i osoby współpracujące z fundacjami i stowarzyszeniami.

Założyliśmy pierwszą w Polsce reprezentację związkową osób pracujących na rzecz trzeciego sektora, ponieważ dostrzegamy wiele problemów związanych ze standardami naszej pracy. Są to, m.in.: ponadnormatywne obciążenie pracą, niepłatne nadgodziny, wymóg permanentnej dyspozycyjności, brak jasnego zakresu obowiązków, skazanie na umowy śmieciowe lub brak jakichkolwiek umów, rozmaite formy mobbingu oraz usprawiedliwianie zatrważająco niskich wynagrodzeń „misją” i „koleżeńskimi” relacjami są problemami.

Uważamy, że problemy pracowników i pracownic różnią się od tych doświadczanych przez kadry zarządzające i wymagają osobnej reprezentacji. Jak każdy inny pracownik i pracownica jesteśmy częścią świata pracy. Jesteśmy przekonani, że prekariusze i prekariuszki pracujące w fundacjach i stowarzyszeniach mają wspólne interesy z zatrudnionymi w innych branżach.

Nie przyjmujemy do związku pracodawców. W przypadku fundacji dotyczy to osób z zarządu fundacji oraz managementu (dyrektorów zarządzających itp.), natomiast w przypadków stowarzyszń – osób, które występują w roli pracodawcy, to znaczy odpowiedzialnych za zatrudnianie pracowników i pracownic.

Jeśli podzielasz wartości leżące u fundamentów samoorganizacji w Inicjatywie Pracowniczej, pracujesz w organizacji pozarządowej i jesteś zainteresowany/a przystąpieniem do związku – napisz do nas na: komisjango[at]ozzip.pl.

Reklamy