Solidarni z pracownicami i pracownikami Amazona!

W związku z zerwaniem przez polski oddział korporacji Amazon mediacji w ramach toczącego się sporu zbiorowego, pracownice i pracownicy polskich zakładów należących do tego giganta handlu w internecie ogłosiły pogotowie strajkowe. Jako Komisja Pracujących w Organizacjach Pozarządowych OZZ Inicjatywa Pracownicza solidaryzujemy się z naszymi koleżankami i kolegami pracującymi dla Amazona w Sadach koło Poznania i we Wrocławiu. Popieramy w całości ich żądania. [więcej]

 

Oświadczenie w sprawie zwolnienia Pawła Matusza przez Fundację Bęc Zmiana

W sieciach społecznościowych ukazało się publiczne oświadczenie Fundacji Bęc Zmiana dotyczące zwolnienia Pawła Matusza, który był pracownikiem tej Fundacji. Jako Komisja zrzeszająca osoby pracujące w organizacjach pozarządowych chcemy odnieść się do oświadczenia Fundacji. Uważamy, że padają w nim poglądy, przeciwko którym organizujemy się w komisji NGO Związku Zawodowego Inicjatywy Pracowniczej. [więcej]

 

Przełomowy wyrok TK – do związków zawodowych mogą wstępować także osoby na śmieciówkach!

Trybunał Konstytucyjny uznał dzisiaj skargę Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na niezgodność zapisów ustawy o związkach zawodowych, które ograniczają możliwość zrzeszania się w związkach jedynie do pracowników i pracownic etatowych, z Konstytucją i Konwencją nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy. Dzięki tej decyzji Trybunału miliony osób pracujące obecnie na umowach cywilno-prawnych, a faktycznie będące pracownikami, będą mogły zakładać związki zawodowe i zrzeszać się w nich, by wspólnie i solidarnie walczyć o poprawę warunków swojej pracy. Kwestia ta w sposób szczególny dotyczy osób pracujących w organizacjach pozarządowych, które reprezentuje środowiskowa komisja pracowników i pracownic NGO w ramach OZZ IP. [więcej]